Wettelijke Vermeldingen

Uitgever van de site:

TRIGANO VDL
Société par actions simplifiée, au capital de 7.000.000 Euros, dont le siège social est 100 rue Petit -75019 PARIS, immatriculée sous le n° 458 502 838 RCS PARIS
phone : 01.44.52.16.20.
TVA intracommunautaire n°FR26458 502 838
E-mail : contact@chausson.tm.fr
Directeur van de uitgave: de heer François FEUILLET

Realisatie van de website:

Realisatie van de website:
UNIKMEDIA
26, rue de l’Europe – 38640 CLAIX
www.unikmedia.fr

Webhosting:

OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A – N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Fotocredits

Fototheek:

  • Serge Chapuis – 26000 Valence
  • Sebastien Sassoulas – 69440 Riverie
  • Benjamin CELIER – 30140 Boisset et Gaujac

Intellectuele eigendom:

Alle elementen op deze webserver (software, teksten, alle afbeeldingen, geluiden, knowhow en in het algemeen alle soorten gegevens) worden beschermd door de wet op de intellectuele eigendom en zijn eigendom van TRIGANO VDL.

• Auteursrechten

Deze elementen worden specifiek beschermd door de bepalingen met betrekking tot het auteursrecht vanaf het moment dat ze openbaar gemaakt zijn op de webserver In dit kader is de reproductie van de gehele site of een gedeelte ervan uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie en elke vorm van gebruik van een kopie voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring van TRIGANO VDL, zijn ten strengte verboden

Er worden geen enkele licentie en geen enkel recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, anders dan het gebruik van de site, verleend aan om het even wie.

• Handelsmerken

CHAUSSON is een gedeponeerd merk en wordt beschermd door de wet op de intellectuele eigendom, waar Trigano VDL het exclusieve gebruiksrecht voor heeft. Elke reproductie zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van TRIGANO VDL is ten strengste verboden.

Bovendien zijn de op deze site vermelde sociale benamingen, de logo´s, de producten en merken, tenzij anders vermeld, eigendom van TRIGANO VDL en daarom mogen ze niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

• Koppelingen

Het plaatsen van een hyperlink naar de site(s) van www.chausson.tm.fr vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIGANO VDL.

Bescherming van de persoonsgegevens:

Bepaalde informatie en gegevens met betrekking tot de internetgebruiker kunnen verzameld worden door het bestand “contact met ons opnemen”. Deze informatie en gegevens kunnen door TRIGANO VDL gebruikt worden om eventuele vragen van de internetgebruiker te beantwoorden, of indien laatstgenoemde dit wenst, indien hij/zij het overeenkomstige vakje heeft aangekruist, kan hij/zij geïnformeerd worden over wat er nieuw is bij CHAUSSON of zijn partners. Deze informatie en gegevens kunnen overgedragen worden aan vennoten van de TRIGANO-groep. Deze informatie en gegevens worden bovendien om veiligheidsredenen bewaard en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Volgens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Informatica en privacy” beschikt u te allen tijde over het recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die betrekking op u hebben Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u zich te richten tot het hoofdkantoor van TRIGANO VDL, Rue Petit 100, 75019 Parijs of stuurt u een e-mail naar contact@CHAUSSON.tm.fr.

PRIVACYBELEID

Cookies :

Tijdens uw bezoek aan de website www.chausson.tm.fr plaatsen we een cookie op uw computer. Een cookie is een informaticabestandje dat gegevens bevat die door een webserver naar uw browser verzonden zijn en die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. De op de huidige pagina gebruikte cookies dienen om het navigeren op de site te vergemakkelijken en ze worden gebruikt om statistieken met betrekking tot het websitebezoek te verzamelen. Ze zijn op geen enkele wijze bedoeld om persoonlijke informatie of gegevens te verzamelen met het oog op een vorm van verwerking. De cookies worden nooit aan derden verstrekt en worden na verloop van een bepaalde tijd (30 dagen) verwijderd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het registreren van cookies door uw browser (internet explorer, netscape, mozilla, opéra, chrome, safari, enz) zodanig in te stellen.

U kunt ze eveneens van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de gebruikshandleiding.

Aansprakelijkheid:

De site www.chausson.tm.fr wordt uitgegeven door de vennootschap “TRIGANO VDL”. Dit is een showpagina die op geen enkele wijze vergeleken mag worden met een pagina voor onlineverkoop waarop een functie geïntegreerd is om online te bestellen. De huidige pagina heeft uitsluitend tot doel weer te geven waar de CHAUSSON-producten te vinden zijn. De aankoop van deze producten gebeurt vervolgens bij een aangesloten distributeur, die los staan van het bedrijf “TRIGANO VDL”.

TRIGANO VDL doet zijn best om de site actueel te houden en behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. TRIGANO VDL kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen.

TRIGANO VDL verwerpt alle aansprakelijkheid in het geval van een storing van de site (technisch incident op de server), externe aanvallen (virussen, wijziging van de inhoud als een gevolg van een cyberaanval, enz.), onnauwkeurige informatie die online geplaatst is door derden en alle schade veroorzaakt door derden of door overmacht.

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen.